ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 10ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΛΙΟΥ & ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΑΣ

Logo συνεδριου 2019 μαυρο sosto

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

7 & 8 Δεκεμβρίου 2019

Αίθουσα Β΄- Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ν. Κατσαρός, π. Διευθυντής Ερευνών ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, π. Πρόεδρος ΕΦΕΤ

ΜΕΛΗ:

Ν. Εμμανουήλ, Ομότιμος Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Β. Ντούρaς, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδας

Η. Χαλακατεβάκης, Μέλος ΔΣ ΟΜΣΕ, Μέλος ΔΣ Εθνικής Διεπαγγελματικής

Οργάνωσης Μελιού και Λοιπών Προϊόντων Κυψέλης

Φ. Χατζήνα, Τακτική Ερευνήτρια, Τμήμα Μελισσοκομίας, Διευθύντρια  

Ινστιτούτου Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, ΕΛΓΟ "ΔΗΜΗΤΡΑ"

Ε. Ψαχούλια, Οικονομολόγος, Υπεύθυνη Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού & Προϊόντων Μέλισσας

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Πρωινή Συνεδρία

Προεδρείο: Ν. Κατσαρός, Β. Ντούρας, Φ. Χατζήνα

10.00 - 10.15   Προσέλευση - Εγγραφές

10.15 – 10.30   Χαιρετισμοί

10.30 - 10.45   Υπολείμματα Φυτοπροστατευτικών Ουσιών: Επιπτώσεις στην Υγεία και το

     Περιβάλλον

                        Ν. Κατσαρός, π. Διευθυντής Ερευνών ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, π. Πρόεδρος

                        ΕΦΕΤ, Διευθυντής Τμήματος Διατροφολογίας New York Collage

10.45 - 11.00   Προϋποθέσεις Επιτυχίας Εμπορικού Καταστήματος με Μέλια και Προϊόντα

     Μέλισσας

                        Α. Ζαΐρης, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Οικονομικός Αναλυτής, Συγγραφέας

11.00 - 11.15   Εμβληματική Δράση: «Δρόμοι της Μέλισσας». Στόχοι και Δράσεις

                        Χ. Τανανάκη,Επίκουρη Καθηγήτρια Α.Π.Θ., Επικεφαλής Εργαστηρίου

                        Μελισσοκομίας & Σηροτροφίας Α.Π.Θ. 

11.15 - 11.30  Μέθοδοι Aξιολόγησης Φυτοφαρμάκων και ο Αγώνας για την Προστασία 

                       των Μελισσών

        Φ. Χατζήνα,Τακτική Ερευνήτρια, Τμήμα Μελισσοκομίας, Διευθύντρια Ινστιτούτου

        Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, ΕΛΓΟ "ΔΗΜΗΤΡΑ"

11.30 -11.45  Αυθεντικότητα Ελληνικού Μελιού: Νέες Tεχνικές Tεκμηρίωσης, Tρέχουσα

                       Kατάσταση και Προοπτικές

    Ν. Θωμαΐδης, Καθηγητής Αναλυτικής Χημείας Πανεπιστημίου Αθηνών

11.45 -12.00  Χρησιμοποιώντας DNA για την Αποκάλυψη της Ταυτότητας του Μελιού

   Α. Γαλάνης, Dr. Solenn Patalano, Ε.Κ.Β.Ε. "Αλέξανδρος Φλέμινγκ", Αθήνα

12.00 -12.15 Νοσεμίαση: Ένας παλιός γνώριμος ή μια νέα απειλή για τη μελισσοκομία;

                      Ε. Τσάλου, Κτηνίατρος, Msc,  Τμήμα Υγείας Ζώων, Διεύθυνση Αγροτικής 

                      Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών,

                      Υποψήφια Διδάκτορας Τμήματος Κτηνιατρικής

       Φ. Αθανασοπούλου, Κτηνίατρος , MSc , PhD , MRCVS, Dip. ECAAH,

       Καθηγήτρια Τμήματος Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

12.15 -12.30  Ελληνική Πρόπολη και Δηλητήριο της Μέλισσας: Προοπτικές Παραγωγής -

                      Σύνθεση – Χρήσεις

                      Χ. Τανανάκη,Επίκουρη Καθηγήτρια Α.Π.Θ., Επικεφαλής Εργαστηρίου

                      Μελισσοκομίας & Σηροτροφίας Α.Π.Θ.

12.30 -12.45  Ερωτήσεις – Συζήτηση

12.45 -13.00 Προϊόντα Μέλισσας: Αγωγή Καταναλωτή και Εμπορικές Πρακτικές

                      Β. Ντούρας, Πρόεδρος ΟΜΣΕ

13.00 -13.15  Παράγοντες που Επιδρούν στην Απόδοση και στην Ποιότητα

                      του Βασιλικού Πολτού

        Δ. Κανέλης, Χ. Τανανάκη, Β. Λιόλιος, Μ.Α. Ροδοπούλου, Ν. Αργενά, 

        Α. Θρασυβούλου

13.15 -13.30  Τα άγνωστα προϊόντα της κυψέλης

                      Κ. Καρατάσου, Κτηνίατρος, Επόπτρια Μελισσοκομίας Κ.Μ. Λάρισας

13.30 -13.45  Προφίλ Πτητικών Συστατικών Αμιγών Ειδών Γύρης και Έλεγχος της

        Ικανότητας των Μελισσών να Διακρίνουν Διαφορές στο Πρωτεϊνικό

        και Υδατανθρακικό Περιεχόμενό τους.

        Β. Λιόλιος, Χ. Τανανάκη, Δ.Κανέλης , Μ. Ροδοπούλου, Ν.Αργενά

13.45 -14.00 Αρχικά Αποτελέσματα της Αντιμικροβιακής Δράσης του Ελληνικού

                      Μελισσόψωμου Έναντι Νοσοκομειακών Παθογόνων και Παθογόνων

                      Τροφίμων

                      Ν. Ασούτης Διδάρας, ΚτηνίατροςMsc, Επιθεωρητής ΕΦΕΤ

14.00-14.15 Αναστολή της Παραγωγής Μολυσματικών Παραγόντων (Virulence Factors)

                     της Pseudomonas Aeruginosa Παρουσία Μελιών του Όλυμπου

      Δ. Μόσιαλος, Επίκουρος Καθηγητής Βιοτεχνολογίας Μικροβίων Πανεπιστημίου

      Θεσσαλίας

14.15-14.30  Ερωτήσεις – Συζήτηση

14.30-14.45 Εξέλιξη της Διακίνησης Μελιού στην Ελλάδα και Διεθνείς Τάσεις

                    Κατανάλωσης Μελιού

                    Γ. Πίττας, Αντιπρόεδρος Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Μελιού και

                    Λοιπών Προϊόντων Κυψέλης

14.45-15.00 Επιχειρηματική Επιτυχία στον Κλάδο της Μελισσοκομίας

                    Δ. Μπουραντάς ,Καθηγητής, Πρύτανης New York College

15.00-15.15 Ερωτήσεις – Συζήτηση

15.15           Διάλειμμα

Απογευματινή Συνεδρία

Προεδρείο: Ν. Γ. Εμμανουήλ, Σ. Βλάχος, Κ. Λεονταράκης

17.00 – 17.15 Καινοτόμες Δραστηριότητες Περί τη Μελισσοκομία

        Ν. Γ. Εμμανουήλ, Ομότιμος Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών,

        Μέλος Γεωργικής Ακαδημίας Αθηνών

17.15-  17.30 Χαρτογράφηση Ελληνικού Μελιού - Νησιωτική Ελλάδα.                               

       Κ. Μπεργελέ*, Σ. Ιωσηφίδου, Θ. Κλαδά, Δ. Τσίπη

      *Χημικός, MSc, Γενικό Χημείο του Κράτους – A΄ Χημική Υπηρεσία Αθηνών, τμ. Α΄

17.30 -17.45 Ανάπτυξη Νέων Μεθόδων Διαφοροποίησης Μελιών με Χρήση της Αέριας

      Χρωματογραφίας Συνδυασμένης με Φασματομετρία Μαζών (GC-MS) και της

      Υπέρυθρης Φασματοσκοπία (FT-IR).

                     Π. Α. Ταραντίλης*, Χ. Παππάς, Μ. Ξαγοράρης, Χ. Κανάκης, Π. Ρεβέλου

      *Καθηγητής, Εργαστήριο Χημείας, Πρόεδρος Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων

       & Διατροφής του Ανθρώπου, Σχολή Τροφίμων, Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης,

       Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

17.45 -18.00  Ένα Σύγχρονο Εργαλείο Γενετικής Ταυτοποίησης των Μελισσών που

   Αναπτύχθηκε στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα SMARTBEES

   Μ. Μπουγά, Εργαστήριο Γεωργικής Ζωολογίας & Εντομολογίας, Γεωπονικό

   Πανεπιστήμιο Αθηνών

18.00 -18.15  Ερωτήσεις – Συζήτηση

18.15 - 18.30 Ο Ρόλος της Εκπαίδευσης και η Συμβολή της στην Προστιθέμενη Αξία των

                       Προϊόντων της Μέλισσας

                       Ε. Σπαντιδάκη Μέλος Δ.Σ. ΙΓΕ , Α. Κόκκαλης  Αντιπρόεδρος ΙΓΕ

18.30 -18.45  Το Επάγγελμα του Μελισσοκόμου στην Ελλάδα. Επενδυτικά Προγράμματα,

                       Στόχοι, Καινοτομίες και Προοπτικές. Μελισσοκομία για Αρχάριους. 

    Σ. Βλάχος, Γεωπόνος, Μελισσοκόμος. Προϊστάμενος Τμήματος Φυτικής &

        Ζωικής Παραγωγής στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

        ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας. Περιφερειακός Σύμβουλος στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. 

 18.45 -19.00 Ψηφιακές Γεωχωρικές Τεχνολογίες για μια Σύγχρονη Χωροχρονικά

   Καθορισμένη Μελισσοκομία

   Δ. Καλύβας Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστήμιου Αθηνών, Ερευνητική

   Μονάδα GIS, Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής

19.00 -19.15 Προβιοτικοί Μικροοργανισμοί ΕΜ. Το Νέο Μείγμα ΕΜ για την Μελισσοκομία

       Sh. Shimabukuro, Διευθυντής  Έρευνας των ΕΜ Μικροοργανισμών για την

       Μελισσοκομία

   Κ. Ζαφειροπούλου, Διευθύντρια ΕΜ HELLAS

19.15 -19.30Ερωτήσεις – Συζήτηση

ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Πρωινή Συνεδρία

Προεδρείο: Η. Χαλακατεβάκης, Ι. Χήνου, Λ. Χαριστός

10.15 – 10.30   Προσέλευση Συνέδρων

10.30 – 10.45   11 χρόνια Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού & Προϊόντων Μέλισσας. Σημείο

                         Συνάντησης Μελισσοκόμων, Επιστημόνων, Κατασκευαστών, Καταναλωτών

                         Η. Χαλακατεβάκης, Μέλος ΔΣ Συλλόγου Μελισσοπαραγωγών Ελληνικών

                         Βασιλισσών, Μέλος ΔΣ ΟΜΣΕ, Μέλος ΔΣ Εθνικής Διεπαγγελματικής

                         Οργάνωσης Μελιού και Λοιπών Προϊόντων Κυψέλης

10.45 – 11.00   Μελισσοκομικά Προϊόντα ως Καινοτόμες Πρώτες Ύλες Κοσμητολογίας

                         Κ. Γαρδίκης,  MSc, PhD, Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης APIVITA

11.00 – 11.30   Μέλισσα η Kόρη που δεν Aπόκτησα. 25 Xρόνια Mελετών

                            Ι. Χήνου, Καθηγήτρια, Πρόεδρος MLWP-EMA, Φαρμακευτικό Τμήμα,

                      Σχολή Επιστημών Υγείας, Τομέας Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών

                      Προϊόντων, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

11.30 -11.45   Τεχνητή Διακοπή Γόνου Μελισσιών για Αντιμετώπιση του Βαρρόα

    Λ. Χαριστός, Γεωπόνος- Ερευνητής Δ' Ινστιτούτου Επιστήμης Ζωικής

    Παραγωγής- ΕΛΓΟ 'ΔΗΜΗΤΡΑ'

11.45 - 12.00  Ξεγόνιασμα Μελισσιών και Θεραπεία για το Βαρρόα

    Γ. Σεντεμέντες, Μελισσοκόμος- Καλαμάτα

12.00 -12.15    Οι Αθρόες Ελληνοποιήσεις και οι Τρόποι Αντίδρασης από την Πλευρά των

                      Παραγωγών για τη Διασφάλιση της Επιβίωσης τους

                      Κ. Λεονταράκης, Πρόεδρος Μελισσοκομικού Συλλόγου Ανατολικής Κρήτης

12.15 -12.30    Νέο Καινοτόμο Μοριακά Ενεργοποιημένο Συμπλήρωμα Ανοσοποιητικού

                      Συστήματος των Μελισσών 

   ΔΜπουρλίβαςΠρόεδρος AVP Innovations - Bourlivas Group

12.30 -12.45  Παρουσίαση της Πλατφόρμας Alertbee στην Μελισσοζυγαρια και τα

   Οφέλη του Μελισσοκόμου με την Βοήθεια Γραφημάτων και Ιστορικού

        Σχετικά με το Βάρος και της Καιρικές Συνθήκες.

   Ι. Αναστασίου, Μελισσοζυγαριά

12.45 -13.00  Νέες Απαιτήσεις για Αναλύσεις Επιμολυντών στις Εξαγωγές Μελιού

   Γ. Σειραγάκης, Χημικός Τροφίμων M.Sc, Διευθυντής Food Allergens Lab         

13.00 –13.15  Μελισσοκομικός Ειδικός Φακός Κεφαλής και Παγίδα Αφεσμών: Δύο

   Καινοτόμες Εφαρμογές

   Α. Μητσιάδης, Εκπαιδευτικός - Μελισσοκόμος (Εφευρέτης)   

13.15 – 13.30 Η Γυρεοσκοπική Εξέταση του Μελιού και η Συμβολή της στον Έλεγχο

   της Ποιότητας και της Νοθείας

       Ν. Ηλιόπουλος, Χημικός Μ.Sc, Δ.ντής HELLASCHEM, Εργαστηριακές Αναλύσεις,

       Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

13.30 – 13.45 Η Βιολογική Μελισσοκομία Σήμερα

   Γ. Κατσένιος, Υπεύθυνος Μελισσοκομίας Symbeeosis Long Live

   Life Α.Ε., MSc Γεωπόνος

13.45 – 14.00 Ερωτήσεις – Συζήτηση

  

°ΣΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΟΣΣ, ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 2, 10679 Αθήνα

Τηλ. 2103610265 Fax. 2103610276 email. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.greekhoneyfestival.grwww.facebook.com/festivalmeliou

Top