12ο Συνέδριο Ελληνικού Μελιού & Προϊόντων Μέλισσας

ΑΦΙΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ12

synedrio2021

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

4 & 5 Δεκεμβρίου 2021

 

 

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ν. Κατσαρός, π. Διευθυντής Ερευνών ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, π. Πρόεδρος ΕΦΕΤ

ΜΕΛΗ:

Ν. Εμμανουήλ, Ομότιμος Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Β. Ντούρaς, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδας

Η. Χαλακατεβάκης, Μέλος ΔΣ ΟΜΣΕ, Μέλος ΔΣ Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Μελιού και Λοιπών Προϊόντων Κυψέλης

Φ. Χατζήνα, Τακτική Ερευνήτρια, Τμήμα Μελισσοκομίας, Διευθύντρια  

Ινστιτούτου Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, ΕΛΓΟ "ΔΗΜΗΤΡΑ"

Ε. Ψαχούλια, Οικονομολόγος, Υπεύθυνη Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού & Προϊόντων Μέλισσας

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Πρωινή Συνεδρία

10.00 - 10.15   Προσέλευση - Εγγραφές

10.15 – 10.30   Χαιρετισμοί

10.30 - 10.45 Υπολείμματα Φυτοπροστατευτικών Ουσιών: Επιπτώσεις στην Υγεία και το

Περιβάλλον

                    

10.45 – 11.00Προϋποθέσεις Επιτυχίας Εμπορικού Καταστήματος με Μέλια και Προϊόντα

Μέλισσας

                       

11.00 – 11.15 Εμβληματική Δράση: «Δρόμοι της Μέλισσας». Στόχοι και Δράσεις

                       

11.15 – 11.30 Μέθοδοι Aξιολόγησης Φυτοφαρμάκων και ο Αγώνας για την Προστασία

των Μελισσών

11.30 – 11.45 Αυθεντικότητα Ελληνικού Μελιού: Νέες Tεχνικές Tεκμηρίωσης, Tρέχουσα

                       Kατάσταση και Προοπτικές

11.45 – 12.00 Χρησιμοποιώντας DNA για την Αποκάλυψη της Ταυτότητας του Μελιού

12.00 – 12.15 Νοσεμίαση: Ένας παλιός γνώριμος ή μια νέα απειλή για τη μελισσοκομία;

12.15 – 12.30 Ελληνική Πρόπολη και Δηλητήριο της Μέλισσας: Προοπτικές Παραγωγής –

                       Σύνθεση – Χρήσεις

12.30 – 12.45 Ερωτήσεις – Συζήτηση

12.45 – 13.00 Προϊόντα Μέλισσας: Αγωγή Καταναλωτή και Εμπορικές Πρακτικές

                                                                                                                                       

13.00 -13.15   Παράγοντες που Επιδρούν στην Απόδοση και στην Ποιότητα του Βασιλικού

Πολτού

13.15 -13.30 Τα άγνωστα προϊόντα της κυψέλης

                       

13.30 -13.45 Προφίλ Πτητικών Συστατικών Αμιγών Ειδών Γύρης και Έλεγχος της

13.45 -14.00 Αρχικά Αποτελέσματα της Αντιμικροβιακής Δράσης του Ελληνικού

                       Μελισσόψωμου Έναντι Νοσοκομειακών Παθογόνων και Παθογόνων

                      Τροφίμων

                       

14.00 -14.15   Αναστολή της Παραγωγής Μολυσματικών Παραγόντων (Virulence Factors)

                       της Pseudomonas Aeruginosa Παρουσία Μελιών του Όλυμπου

14.15 - 14.30 Ερωτήσεις – Συζήτηση

14.30 - 14.45 Εξέλιξη της Διακίνησης Μελιού στην Ελλάδα και Διεθνείς Τάσεις

                       Κατανάλωσης Μελιού

14.45 - 15.00 Επιχειρηματική Επιτυχία στον Κλάδο της Μελισσοκομίας

15.00 - 15.15 Ερωτήσεις – Συζήτηση

15.15             Διάλειμμα

Απογευματινή Συνεδρία

17.00 – 17.15 Καινοτόμες Δραστηριότητες περί τη Μελισσοκομία

17.15 – 17.30 Χαρτογράφηση Ελληνικού Μελιού - Νησιωτική Ελλάδα.                                 

17.30 – 17.45 Ανάπτυξη Νέων Μεθόδων Διαφοροποίησης Μελιών με Χρήση της Αέριας

Χρωματογραφίας Συνδυασμένης με Φασματομετρία Μαζών (GC-MS) και της Υπέρυθρης Φασματοσκοπία (FT-IR).

17.45 – 18.00 Ένα Σύγχρονο Εργαλείο Γενετικής Ταυτοποίησης των Μελισσών που

Αναπτύχθηκε στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα SMARTBEES

18.00 – 18.15 Ερωτήσεις – Συζήτηση

18.15 – 18.30 Ο Ρόλος της Εκπαίδευσης και η Συμβολή της στην Προστιθέμενη Αξία των

                        Προϊόντων της Μέλισσας

                       

18.30 – 18.45 Το Επάγγελμα του Μελισσοκόμου στην Ελλάδα. Επενδυτικά Προγράμματα,

                        Στόχοι, Καινοτομίες και Προοπτικές. Μελισσοκομία για Αρχάριους. 

18.45 – 19.00 Ψηφιακές Γεωχωρικές Τεχνολογίες για μια Σύγχρονη Χωροχρονικά

Καθορισμένη Μελισσοκομία

19.00– 19.15 Προβιοτικοί Μικροοργανισμοί ΕΜ. Το Νέο Μείγμα ΕΜ για την Μελισσοκομία

19.15– 19.30 Ερωτήσεις – Συζήτηση

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Πρωινή Συνεδρία

10.15 – 10.30   Προσέλευση Συνέδρων

10.30 – 10.45 12 χρόνια Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού & Προϊόντων Μέλισσας. Σημείο

                         Συνάντησης Μελισσοκόμων, Επιστημόνων, Κατασκευαστών, Καταναλωτών

                        

10.45 – 11.00 Μελισσοκομικά Προϊόντα ως Καινοτόμες Πρώτες Ύλες Κοσμητολογίας

11.00 – 11.30 Μέλισσα η Kόρη που δεν Aπόκτησα. 25 Xρόνια Mελετών

11.30 – 11.45 Τεχνητή Διακοπή Γόνου Μελισσιών για Αντιμετώπιση του Βαρρόα

11.45 – 12.00 Ξεγόνιασμα Μελισσιών και Θεραπεία για το Βαρρόα

12.00 – 12.15 Οι Αθρόες Ελληνοποιήσεις και οι Τρόποι Αντίδρασης από την Πλευρά των

                        Παραγωγών για τη Διασφάλιση της Επιβίωσης τους

                       

12.15 – 12.30 Νέο Καινοτόμο Μοριακά Ενεργοποιημένο Συμπλήρωμα Ανοσοποιητικού

                     Συστήματος τωνΜελισσών

12.30 – 12.45 Παρουσίαση της Πλατφόρμας Alertbee στην Μελισσοζυγαρια και τα

Οφέλη του Μελισσοκόμου με την Βοήθεια Γραφημάτων και Ιστορικού

Σχετικά με το Βάρος και της Καιρικές Συνθήκες.

12.45 - 13.00 Νέες Απαιτήσεις για Αναλύσεις Επιμολυντών στις Εξαγωγές Μελιού

13.00 – 13.15 Μελισσοκομικός Ειδικός Φακός Κεφαλής και Παγίδα Αφεσμών: Δύο

Καινοτόμες Εφαρμογές

13.15 – 13.30 Η Γυρεοσκοπική Εξέταση του Μελιού και η Συμβολή της στον Έλεγχο

της Ποιότητας και της Νοθείας

13.30 – 13.45 Η Βιολογική Μελισσοκομία Σήμερα

13.45 – 14.00 Ερωτήσεις – Συζήτηση

                                              

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τηλ. 2103610265 Fax. 2103610276 email. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.greekhoneyfestival.gr www.facebook.com/festivalmeliou


Top